Estalviem a ‘La Vanguardia’

Al suplement ‘DINERS’ de La Vanguardia, van fer ressó d’un producte molt interessant d’Estalviem.

És un producte dissenyat exclusivament per a les Comunitats de Veïns, i en que es pot aconseguir un gran estalvi per mitjà d’una bona optimització de la factura elèctrica.

Gràcies a les característiques tècniques que té un edifici, permet realitzar un tipus de contractació diferent a l’habitual i que genera molt d’estalvi. La gran majoria de professionals energètics desconeix aquesta opció o bé no l’explica pels seus propis interessos.

Aquest tipus de contractació pot generar estalvis de fins a un 65% (tenint exactament el mateix servei)

 

Empresa verda

Empresa verda, estalvi energètic

Empresa verda = estalvi energètic

Cada vegada és més freqüent la utilització del terme electricitat verda, que immediatament solem associar amb les energies renovables, amb els consumidors més sensibilitzats amb la sostenibilitat i de tenir cura del medi ambient.

En tota la Comunitat Europea, i per tant també a Espanya, hi ha un mecanisme anomenat Sistema de Garanties d’Origen i Etiquetatge d’Electricitat pel qual un organisme oficial regulador, a Espanya la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), proporciona als productors d’electricitat renovable que les sol·liciten una certificació dels kWh que s’han produït en un any. Això és el que es coneix com Garanties d’Origen (GDOS).

Aquestes Garanties d’Origen poden transferir-se a les empreses comercialitzadores per justificar així que la seva electricitat és verda. Podem considerar que el sistema és segur perquè els organismes oficials encarregats es preocupen d’anotar cada transferència de certificats per evitar la seva doble comptabilitat.

És important ressenyar que aquestes garanties es poden atorgar, a més de les fonts renovables, a tecnologies com la cogeneració d’alta eficiència i la incineració de residus.

Com podem fer que la nostra empresa esdevingui ‘verda’ i pugui beneficiar-se de l’estalvi energètic?

Sense cap mena de dubte, l’estalvi energètic, el consum responsable i utilitzar de forma eficient l’energia és fonamental per a un futur en el qual puguem viure tranquil·lament, sense haver destruït tot al nostre pas.

A més l’estalvi energètic aportarà a la nostra empresa no únicament beneficis econòmics sinó també millores ambientals i altres avenços organitzatius.

Empresa verda

Alguns beneficis:

  1. Generar energia pròpia i no de tercers: Generar la nostra pròpia energia, energia de proximitat, és necessari per estalviar i millorar el medi ambient.
  2. Estalvi econòmic de l’empresa: Els costos energètics estan entre els components de major import dins dels costos totals de la cadena de producció.
  3. Reducció de l’emissió de CO2: L’activitat humana és la principal causa de l’efecte hivernacle perquè genera diòxid de carboni a partir de l’explotació dels combustibles fòssils. Si reduïm el nostre consum d’energia, disminuirem la contaminació per C02 i contribuirem a la lluita contra el canvi climàtic.
  4. Ser + competitius: Si estalviem energia i per tant econòmicament, podrem reinvertir aquest estalvi en la generació de més productes o serveis finals, obtenint uns resultats més competitius a la nostra empresa.
  5. Empresa responsable: Promocionar i instaurar la sostenibilitat econòmica, empresarial i ambiental, impulsant la imatge corporativa i fomentant la integració de criteris de responsabilitat social empresarial.
  6. Estalviar, nova cultura empresarial: Cal implicar tots els treballadors per fer un ús eficient de l’energia, cosa que resultarà motivador i serà un valor diferencial del nostra empresa.
  7. Optimització d’equips: Controlar periòdicament els equips i fer un manteniment, millorar el rendiment, redueix el consum d’energia i afavoreix el procés de producció.

 

Si vols que la teva empresa (no importa si és petita, mitjana o gran) estalviï una quantitat important al llarg de l’any i consumeixi el que realment necessita i esdevingui una empresa ‘verda’ que té cura del medi ambient, escriu-nos aquí i estarem encantats d’ajudar-vos!