Servei per a Comunitats i Administradors de Finques

Estalviem, és especialista en aconseguir grans estalvis a la factura elèctrica de les comunitats.

Gràcies a les característiques tècniques que té l’edifici, ens permet realitzar un tipus de contractació diferent a l’habitual i que genera molt d’estalvi. La majoria de professionals energètics desconeix aquesta opció o bé no l’explica pels seus interessos.

Aquest tipus de contractació pot generar estalvis de fins a un 65% i tenint exactament el mateix servei.

ddd

Oferim un servei exclusiu pels administradors de finques, per tal d’externalitzar la seva gestió energètica i amb les següents finalitats:

 • Aconseguir un gran estalvi en la factura elèctrica (una de les partides més importants que té la comunitat) i utilitzar els diners per a altres conceptes.
 • Redactar periodicament un informe indicant les desviacions i les propostes de millora de les seves comunitats
 • Assessorar a les comunitats sobre diferents temes energètics com:
  1. Canvi de la il.luminació convencional per a LED’s
  2. Bateries de condensadors (per la reactiva)
  3. Butlletins elèctrics
  4. Punt de Càrrega del Cotxe Elèctric per a parkings
  5. ITE (Inspecció Tècnica de l’Edifici)
  6. Gas
 • Resoldre amb un únic interlocutor, totes les gestions amb l’elèctrica. Per exemple:
  1. Incidències administratives (falta de pagament, reclamacions, …)
  2. Canvi de titular
  3. Canvi de la direcció postal o electrònica
  4. Canvi de domiciliació bancària (nºIBAN)
  5. Duplicats de factures
 • Oblidar-se d’haver de perdre un temps de gestió administrativa, cada vegada que una comunitat canvia d’elèctrica.
 • Augmentar l’index de satisfacció dels seus clients.

La nostra proposta, resolt la gestió energètica per sempre més !

Escolta els comentaris d’un professional del Col.legi d’administradors a la ràdio ...

Un administrador de finques, ens explica que en les comunitats de propietaris és possible estalviar moltíssim. (escoltar entre minut 2:10 i 8:10). Pren nota, i si te’ns dubtes …